نسخه آلفا ( آزمایشی)

گستره‌ای به وسعت علم

یک برنامه مستقل که از گسترش علم در سراسر ایران حمایت می کند

جستجو برای پشتیبان

صدها فرصت از پژوهش ، آموزش و یادگیری حمایت می‌کنند

با ما به کشف دنیا بروید

از هوش مصنوعی تا سیاه‌چاله‌ها ما با ابزارهای علمی به سفر دور دنیا می‌رویم

حوزه‌های تمرکز ما

ما بر علوم جدید و ایده‌های بزرگ تمرکز می‌کنیم. از زیست‌شناسی تا فن‌آوری

چیزی که ما فراهم کرده‌ایم

ما همه چیز را کاوش می‌کنیم تا بدانید در دنیای علوم چه می‌گذرد

از دنیای علوم چه خبر؟